Arteriální hypertenze - XVI

Arteriální hypertenze - XVI
Autor: Widimský Jiří
ISBN: 978-80-7553-529-0
EAN: 9788075535290
Počet stran: 216
Datum vydání: 6. 4. 2018
Odkazy ke knize:
obsah
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 199 Kč Cena: 159 Kč

Popis

V prostorách Novoměstské radnice v Praze proběhl v dubnu 2018 již XVI. ročník sympozia Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Jako každoročně vyšel u příležitosti konání tohoto sympozia i sborník příspěvků zúčastněných přednášejících, jimiž jsou přední čeští kardiologové, internisté a hypertenziologové. Sborník přednášek je, stejně jako celé sympozium, rozdělen do tří částí. První je věnována metabolickým faktorům hypertenze, diabetes mellitus a compliance k antihypertenzní léčbě. Jednotlivé příspěvky pak pojednávají nejen o problematice těchto, ale i přidružených onemocnění a rovněž o účincích léků používaných v jejich terapii. Druhá část je věnována novějším přístupům k měření krevního tlaku/diagnostice hypertenze, pozornost je zaměřena rovněž na význam blokády účinků aldosteronu u primární i sekundární endokrinní hypertenze, vztah hyperurikemie a hypertenze a invazivní nefarmakologickou léčbu hypertenze. Závěrečná, třetí část sympozia se zabývá terapeutickými aspekty u hypertenze a jejích komplikací. Pozornost je věnována jak monoterapii , tak i kombinační léčbě. Přednášky pojednávají i o terapeutických přístupech u hypertoniků s ICHS, srdečním selháním, fibrilací síní či CMP.