Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Autor: Ondok Josef Petr
ISBN: 80-7254-486-1
EAN: 9788072544868
Počet stran: 216
Datum vydání: 10. 3. 2005
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování, potrat, transsexualita apod.). U mnoha případů však neexistuje obecný konsensus a nabízejí se různé alternativy jednání. Při takovém rozhodování záleží na východisku, které zvolíme. Ondokova bioetika je založena na osobnostně orientované filosofii. Autor také uvádí teologická stanoviska, pokud existují. Kniha je určena jak zájemcům o aplikovanou etiku, tak studentům filosofických, teologických nebo lékařských fakult.