Dějiny lékařství v českých zemích

Dějiny lékařství v českých zemích
Autor: Svobodný Petr
ISBN: 80-7254-424-1
EAN: 80-7254-424-1
Počet stran: 280
Datum vydání: 10. 3. 2004
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Titul je rozebrán
Běžná cena: 699 Kč Cena: 560 Kč

Popis

Monografie představuje dějiny medicíny na území dnešní České republiky v širokém časovém i tématickém záběru. Zájemci z řad odborníků i laiků se mohou seznámit s tím, jaké zdravotní potíže pronásledovaly naše předky, jak proti nim bojovali, jak byla organizována zdravotní péče, i s vývojem medicíny jako vědy. Proměny ve výskytu nemocí, postup profesionalizace a specializace osob zabývajících se léčením i rozvoj medicínských institucí a disciplín se všemi peripetiemi budou sledovat v širším kontextu sociálních dějin našich zemí a současně na pozadí vývoje světové medicíny.


Kniha získala cenu Nadace Dr. Paula Janssena (Charvátova cena – obor popularizace vědy 2004), Cenu Josefa Hlávky, Cenu rektora UK