Diabetologie 2012

Diabetologie 2012
Autor: Kvapil Milan
ISBN: 978-80-7387-551-0
EAN: 9788073875510
Počet stran:
Datum vydání: 15. 2. 2012
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 400 Kč Cena: 320 Kč

Popis

I. Koncepce

Diabetes mellitus – epidemie výskytu a drastický

nárůst komplikací

Aleš Linhart

Prediabetes se stává diagnózou, predikce zůstává stále

příslibem budoucnosti

Jaroslav Rybka

Úloha C-peptidu v klinické diabetologii

Zdeněk Rušavý

Inzulinová rezistence ještě nevymizela

Martin Haluzík, Kateřina Anderlová

Farmakogenetické aspekty liečby orálnymi antidiabetikami

Ivan Tkáč

Novinky v klasifikaci, diagnostice a léčbě diabetu MODY

Štěpánka Průhová, Jan Lebl

II. Kardiologické okénko

Existuje diabetická kardiomyopatie?

Stanislav Šimek

Vzájemný vztah fibrilace síní a diabetu mellitu: Dvě významné

součásti kardiovaskulární epidemie třetího tisíciletí

Miloš Táborský, Petr Heinc

III. Endokrinologické okénko

To hlavní o androgenech

Luboslav Stárka, Michaela Dušková

Suplementace deficitu vitaminu D by se měla stát součástí

léčby poruch glukózového metabolismu a DM typu 2!

Karel Vondra, Veronika Cirmanová, Denisa Žďárská

IV. Životospráva

Stévie: sladká rostlinka

Milan Kvapil

V. Terapie diabetes mellitus

Sitagliptin pro rok 2012

Milan Kvapil

Indikace bariatrické chirurgie v diabetologii

Štěpán Svačina

Hypoglykemie při léčbě pacientů s diabetem

Martin Prázný

Léčba kombinací bazálního inzulinu a inkretinové terapie

Milan Kvapil

VI. Prevence a léčba komplikací

24hodinové monitorování krevního tlaku u diabetiků –

proč je indikovat?

Jiří Charvát

VII. Žhavé novinky

Výsledky studie SHARP (Study of Heart and Renal Protection)

Václav Monhart


TRIGLYCERIDY: Význam hypertriglyceridémie u nemocného

s diabetes mellitus

Richard Češka

VIII. Také důležité

Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus

v České republice: Analýza pro rok 2012

Milan Kvapil, Tomáš Pavlík, Otakar Titman, Pavel Horák

IX. K debatě

Klinický význam vyšetření mikroalbuminurie

Jana Pafčugová, Milan Kvapil

Potřebuje diabetolog psychologa pro sebe, nebo pro pacienta?

Karel Křen

X. Právník se vyjadřuje

PRÁVNÍ STANOVISKO k problematice užití léčivého

přípravku mimo předepsanou indikaci

Zuzana Smrčková, Jana Marečková

Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel –

zákonné změny 2011–2012

Jan Brož, Martin Valdauf, Viera Doničová