Evropa a absolutismus v 17. a 18. století

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století
Autor: Hrbek Jiří
ISBN: 978-80-7387-601-2
EAN: 9788073876012
Počet stran: 208
Datum vydání: 22. 11. 2012
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 239 Kč Cena: 192 Kč

Popis

Období evropských dějin mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí se vyznačovalo mimo jiné posílením centrální vlády na úkor samostatnosti jednotlivých regionů. Díky němu se začaly objevovat instituce, které dnes máme spojeny s moderním státem, byť se často jednalo o jejich zárodečnou formu. Centralizace se dotýkala většiny odvětví společenského života, nejvíce pak politického dění, ale i ekonomiky či náboženství. Z touhy po jednotě vycházelo také myšlení, ať už stavělo na vrchol pomyslné hierarchie Boha nebo později, v době osvícenství, rozum.

Absolutismus byl vždy jen pomocným termínem, kterým se snažili historici popsat tendenci, jež se dotýkala většiny evropského kontinentu. Ačkoli tento pojem tkví v oblasti politických dějin, přičemž za vzor slouží Francie krále Slunce Ludvíka XIV., dokážeme s jeho pomocí postihnout i dějiny hospodářské (merkantilismus), náboženské (konfesionalizace), kulturní (panovnická propaganda v umění) či dějiny každodennosti (sociální disciplinace). Předkládaná kniha je prvním českým zpracováním, které podobnou interpretaci nabízí…

Z naší nabídky vám doporučujeme

Druhá světová válka - dějiny do kapsy

Autor: Nálevka Vladimír
Druhá světová válka - dějiny do kapsy

160 Kč

Francouzská revoluce

Autor: Tinková Daniela
Francouzská revoluce

184 Kč

Revoluční Francie

Autor: Tinková Daniela
Revoluční Francie

296 Kč

Vznik Evropy

Autor: Bouzek Jan
Vznik Evropy

320 Kč

Dějiny Skandinávie

Autor: Budil Ivo T.
Dějiny Skandinávie

480 Kč

Keltové

Autor: Bouzek Jan
Keltové

263 Kč

Zrození velmocí - Anglie

Autor: Martin Kovář , Stanislav Tumis
Zrození velmocí - Anglie

136 Kč