Filosofie medicíny v českých zemích

Filosofie medicíny v českých zemích
Autor: Petrů Marek
ISBN: 978-80-7387-972-3
EAN: 9788073879723
Počet stran: 296
Datum vydání: 11. 3. 2016
Odkazy ke knize:
obsah + ukázka
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 230 Kč Cena: 184 Kč

Popis

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen) v Čechách, ale i možnou cestu propojování humanitních, přírodovědných a technických přístupů pro lepší řešení problémů současného „chorobami i zdravím trpícího“ člověka.

Z recenzního posudku prof. Mgr. et Mgr. Andreje Démutha, Ph.D.