Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek

Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek
Autor: Neuwirth Jiří
ISBN: 978-80-7387-725-5
EAN: 9788073877255
Počet stran:
Datum vydání: 5. 12. 2014
Odkazy ke knize:
Titul je rozebrán
Cena: 1 201 Kč

Popis

Tato publikace vychází z původního Kompendia diagnostického zobrazování a navazuje na něj. Text je doplněn o oddíly popisující vývoj plodu, prenatální zobrazování a o zobrazování onemocnění těhotných žen. Celkově je zaměřen na problematiku onemocnění dětí a adolescentů.
Původní rozsah knihy je výrazně rozšířen o řadu nových diagnóz a postupů včetně MR a sonografického vyšetřování plodů, těhotných žen i nezralých novorozenců. V knize není zahrnuto zobrazování onkologických onemocnění a traumatologie dospělých. Těmito tématy se budou zabývat připravované publikace Kompendium onkologického zobrazování a Kompendium muskuloskeletální radiologie.
V úvodních kapitole jsou popsány základní klinické symptomy a jejich diferenciální diagnostika v dětském věku, fáze vývoje plodů, dětí a adolescentů a základní dělení vrozených vývojových vad.
V dalších kapitolách nabízíme čtenářům ucelený přehled kontrastních látek a jejich dávkování v jednotlivých věkových skupinách u různých vyšetření a poskytujeme též podrobný přehled měření radiačních dávek, principů radiační ochrany a nastavení parametrů u RTG a CT vyšetření dětí. V samostatném oddílu je shrnuta klasifikace a zobrazování hemoblastóz v dětském věku. V dalších částech, uspořádaných již tradičně dle orgánových systémů, nabízíme čtenáři rychlou orientaci v diferenciální diagnostice chorob různými zobrazovacími metodami dle znaků a příznaků.
Rozboru nejčastějších onemocnění a radiologických nálezů je věnováno 55 kapitol. Kniha obsahuje 224 schémat a 132 tabulek s klasifikacemi typů nálezů či onemocnění. Rychlou orientaci a snadné hledání umožní rejstřík s více než 6500 hesly. Pomocí unikátního kódu v knize má každý její vlastník on-line přístup na stránkách www.anatrad.com/cz k elektronické verzi původního Kompendia diagnostického zobrazování a k dalším 4 medicínským databázím.