Pompiéři, požárníci, hasiči - 2., aktualizované

Pompiéři, požárníci, hasiči - 2., aktualizované
Autor: Nitra Josef
ISBN: 978-80-7553-848-2
EAN: 9788075538482
Počet stran: 368
Datum vydání: 22. 6. 2021
Odkazy ke knize:
obsah
ukázka
ukázka
Vazba: vázaná
Běžná cena: 999 Kč Cena: 800 Kč

Popis

V hasičských kruzích známý žurnalista a historik Josef Nitra předkládá odborné i široké laické veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nezapomíná přitom ani na období společného československého státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku.

Publikace představuje široce pojatou, propracovanou sondu do historie užití ohně a ochrany před ním. Autor přitom postupuje od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, zejména císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.

Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci. Zároveň se zde dovídáme podrobnosti o vývoji odborného vzdělávání, máme možnost seznámit se s hasičskou literaturou i profesním periodickým tiskem a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v hospodářských odvětvích, založení vzájemné pojišťovny či samaritánské služby.

Další kapitoly pak nabízejí přehled historie civilní ochrany, hasičského vzdělávání a sportu, muzejnictví a sběratelství a v neposlední řadě i práce s dětmi a mládeží. Nechybí zde ani kapitola, která se věnuje činnosti hasičů v boji s koronavirem. 

 

Z naší nabídky vám doporučujeme

Města v ohni

Autor: Nitra Josef
Města v ohni

904 Kč