Pompiéři, požárníci, hasiči

Pompiéři, požárníci, hasiči
Autor: Nitra Josef
ISBN: 978-80-7553-796-6
EAN: 9788075537966
Počet stran: 352
Datum vydání: 18. 6. 2020
Odkazy ke knize:
ukázka
obsah
Pražští pompiéři
o knize - Hasičské noviny
audio - autor v ČRO
Vazba: vázaná
Běžná cena: 990 Kč Cena: 792 Kč

Popis

Pro případné hromadné objednávky nás kontaktujte na obchod@triton-books.cz.

V hasičských kruzích známý žurnalista a historik Josef Nitra předkládá odborné i široké laické veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nezapomíná přitom ani na období společného československého státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku.

Publikace představuje široce pojatou, propracovanou sondu do historie užití ohně a ochrany před ním. Autor přitom postupuje od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, zejména císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.

Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci. Zároveň se zde dovídáme podrobnosti o vývoji odborného vzdělávání, máme možnost seznámit se s hasičskou literaturou i profesním periodickým tiskem a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v hospodářských odvětvích, založení vzájemné pojišťovny či samaritánské služby.

Další kapitoly pak nabízejí přehled historie civilní ochrany, hasičského vzdělávání a sportu, muzejnictví a sběratelství a v neposlední řadě i práce s dětmi a mládeží. Nechybí zde ani kapitola, která se věnuje činnosti hasičů v boji s koronavirem.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Požáry

Autor: Nitra Josef
Požáry

712 Kč