Poruchy periferních nervů

Poruchy periferních nervů
Autor: Zdeněk Ambler
ISBN: 978-80-7387-705-7
EAN: 9788073877057
Počet stran: 468
Datum vydání: 19. 11. 2013
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 1 199 Kč Cena: 960 Kč

Popis

Poruchy periferních nervů patří mezi relativně častá onemocnění a zasahují kromě dominantní role neurologie i do řady dalších medicínských oborů. Předkládaná monografie se zabývá komplexně celou problematikou, klinickou, elektromyografickou a případně i zobrazovací diagnostikou a terapeutickými možnostmi. Je rozčleněna do sedmi hlavních oddílů:


1. Základní struktura a funkce periferních nervů


2. Klinická diagnostika léze periferních nervů


3. Klinická elektromyografie


4. Mononeuropatie a plexopatie


5. Poruchy kraniálních nervů


6. Polyneuropatie


7. Neuropatická bolest


Text je doplněn mnoha instruktivními obrázky. V české literatuře dosud neexistuje publikace, která by se takto souborně věnovala problematice periferních nervů. Snahou autora bylo zahrnout v monografii vše podstatné, aby kniha posloužila i jako referenční text v klinické praxi