Sedm přednášek a jedna imprese

Sedm přednášek a jedna imprese
Autor: Lorca Federico García
ISBN: 978-80-7387-315-8
EAN: 9788073873158
Počet stran: 208
Datum vydání: 17. 12. 2009
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 198 Kč Cena: 159 Kč

Popis

Není obecně známo, že Federico García Lorca, známý především jako básník a dramatik, je též autorem mimořádně zajímavých přednášek, obvykle tištěných vzápětí po jejich proslovení. Zabývá se v nich problémy španělského básnictví minulosti i současnosti, poezie lidové i umělé, aspekty formálními i tematickými, a to nejčastěji v souvislosti s hudbou. V prvním česky vydaném souboru těchto orálních esejů čtenář do hloubky pozná andaluské cante jondo, španělské ukolébavky, granadské popěvky i Lorcovy názory na niterné předpoklady básnické tvorby. Přeložil, předmluvu napsal a poznámkami i rejstříkem opatřil Miloslav Uličný.