Současné směry v české psychoterapii

Současné směry v české psychoterapii
Autor: Andrlová Michaela
ISBN: 80-7254-603-1
EAN: 9788072546039
Počet stran: 224
Datum vydání: 3. 5. 2005
Odkazy ke knize:
Titul je rozebrán
Běžná cena: 270 Kč Cena: 216 Kč

Popis

Kniha uvádí rozhovory s dvanácti českými psychoterapeuty, z nichž každý reprezentuje určitý významný směr či přístup, který se v současné době rozvíjí v Česku. Autorka jim kladla připravené otázky, na jejichž základě získává čtenář v odpovědích zajímavé informace. Ty jsou různou kombinací výpovědí osobních i profesionálních, vztažených k teoriím a technikám směrů (i výcvikům v nich), k nimž se dotazovaní psychoterapeuti hlásí. Volba reprezentantů je vyvážená po stránce pohlaví, původní profese i geografického zastoupení.Rozhovory jsou vedeny poutavým způsobem, přizpůsobovaným odlišným životním příběhům a postojům dotazovaných. Jednotlivým rozhovorům předchází autorčin stručný výklad základních tvrzení a poznatků příslušného směru, opírající se o současnou literaturu.