Spiritualismus a odvrácená strana přírody

Spiritualismus a odvrácená strana přírody
Autor: Budil Ivo T.
ISBN: 978-80-7553-519-1
EAN: 9788075535191
Počet stran: 408
Datum vydání: 1. 3. 2018
Odkazy ke knize:
ukázka
obsah
recenze - iliteratura.cz
Vazba: vázaná
Běžná cena: 400 Kč Cena: 320 Kč

Popis

Kniha v širším historickém kontextu přibližuje zrod, rozmach a úpadek spiritualistického hnutí, které přibližně od padesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století významně ovlivnilo intelektuální a duchovní život Západu a usilovalo o radikální proměnu moderního světa. Čtenář se seznámí s nejvýznamnějšími předchůdci, průkopníky a představiteli spiritualismu a motivy, které je vedly k příklonu k víře v možnost komunikace s duchy zemřelých. Zvláštní pozornost je věnována šíření spiritualismu ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Francii a Německu. Při kritické analýze příčin mimořádného ohlasu spiritualistického hnutí mezi předními představiteli soudobého vědeckého, kulturního a veřejného života jsou použity teoretické přístupy a koncepty kulturní evoluce a univerzálního darwinismu.