Tisíciletí s akupunkturou

Tisíciletí s akupunkturou
Autor: Marek Jiří
ISBN: 80-7254-070-X
EAN: 9788072540709
Počet stran: 94
Datum vydání: 23. 10. 2000
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 118 Kč Cena: 95 Kč

Popis

V záplavě mnoha léčebných metod a alternativních přístupů si akupunktura vydobyla své pevné místo a je spolehlivým doplňkovým produktem klasické medicíny. Je součástí medicínských oborů a také České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Dnes existují ve světě, ale i u nás celé kliniky, které ji s úspěchem uplatňují jako samostatný medicínský obor. Prim. MUDr. Jiří Marek poté, co nashromáždil dostatek důkazů o jejím významu a výsledcích léčení s její pomocí, praktikuje akupunkturu na pražské klinice Monada. Zabývá se jí již od třiašedesátého roku jako vědním oborem. Jehlová akupunktura patří výhradně do rukou lékaře, zatímco nelékař nebo vzdělaný středo– či vysokoškolák smí používat pod dohledem lékaře jen měkké techniky, tedy akupresuru, případně kuličky, magnety či bylinná semena. Proto také akupunkturní zkoušky, které probíhají v Ústavu pro další vzdělávání lékařů, jsou velmi přísné. Výsledkem jsou licenční zkoušky potvrzené státem. Lékař, jenž je úspěšně absolvuje, smí pak tuto léčbu provozovat jen ve svém oboru. Teprve po dalším vzdělávání, návštěvě seminářů, knižním a časopiseckém publikování získává druhý kvalifikační stupeň a může akupunkturu aplikovat v celé šíři medicíny. Nejvyšším dosažitelným stupněm je „učitel akupunktury“. Kredit o absolvování jednotlivých stupňů vydává Česká lékařská akupunkturistická společnost a písemné osvědčení je uznáváno Českou lékařskou komorou i pojišťovnami.Celá publikace je psána velmi působivým jazykem. Pokud se do knížky čtenář jednou pohrouží, přečte ji doslova „jedním dechem“. Konečně o pravdivosti těchto slov vypovídají i názvy některých kapitol - Kovem a ohněm - Pět zlých draků - Boj s mocným drakem - alergií - Body Mo a Shu atd.