Tvořivá síla strachu

Tvořivá síla strachu
Autor: Šulista Petr, Prokopius Václav
ISBN: 978-80-7254-982-5
EAN: 9788072549825
Počet stran: 128
Datum vydání: 24. 9. 2007
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

Autoři vycházejí z předpokladu, že strach jako vrozený obranný mechanismus, který je vlastní všem živým organismům včetně člověka, rozhodnou měrou přispěl k rozvoji jeho rozumových schopností, neboť ho donutil pracovat a přemýšlet, jak se obav a strachu zbavit. Výše uvedená skutečnost pak logicky vede k závěru, že strach měl a má prioritní postavení před prací, která je chápána jako typicky lidská cílevědomá činnost.


Cílem autorů je ukázat na konkrétních výpovědích a literárních příkladech, jak strach dokázal a dokáže pomoci lidem v těžkých životních situacích, v ohrožení života, při výkonu odpovědného povolání, ale i při běžných každodenních činnostech.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Krize svědomí

Autor: Šulista Petr Mgr.
Krize svědomí

144 Kč