Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce

Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce
Autor: Mokrejš Antonín
ISBN: 80-7254-498-5
EAN: 9788072544981
Počet stran: 144
Datum vydání: 3. 3. 2005
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

Fenomenologicky orientovaná práce z oboru filosofie politiky, která chápe politický život konkrétního společenství jako proces, v jehož průběhu dané společenství organizuje hospodaření se všemi svými silami i zdroji, duchovními i hmotnými. V základu politického života se evidentně nacházejí důležité duchovní zkušenosti a postoje daného společenství, které však nebývají vždy věrohodně rozpoznávány a to zřetelně deformuje dobrý a úspěšný chod společenství. Důležité téma politického života pak reprezentuje veřejnost jako terén, ve kterém se odehrává a rozvíjí vše, co je, může být a mělo by být sdíleno jako společné, tedy zejména společná situace, společná naděje a společná řeč.PhDr. Antonín Mokrejš, CSc. (1932) je vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Zaměřuje se zejména na využití podnětů moderní fenomenologie při analýze základních pohybů a určující dynamiky života a rozhodujících podmínek a předpokladů bytostné tvořivosti života a jeho rozvoje i vzestupu. Kromě jiného publikoval knihy Umění, skutečnost, poznání (1966), Odvaha vidět – F. Nietzsche, myslitel a filosof (1993), Filosofie a život – život a umění (1995), Duchovní svět F. X. Šaldy (1997), Umění: a k čemu? (2002), Husserl a otázka „Co je normální?“ (2002).