Základy neurověd - 3., aktualizované vydání

Základy neurověd - 3., aktualizované vydání
Autor: Mysliveček Jaromír
ISBN: 978-80-7684-007-2
EAN: 9788076840072
Počet stran: 440
Datum vydání: 19. 5. 2022
Odkazy ke knize:
obsah
ukázka
ukázka
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 899 Kč Cena: 720 Kč

Popis

Třetí vydání přehledné a srozumitelné monografie je charakteristické logickou stavbou výkladu
a hojným užitím názorných příkladů a obrázků, což usnadňuje pochopení problematiky. Schematické
členění, zvýrazněný text a rozšířený rejstřík zase ulehčují orientaci a vedou čtenáře nejkratší cestou
k hledané informaci. Odpadá tak zdlouhavé listování dalšími publikacemi. To ocení zejména studenti připravující se na zkoušku z fyziologie, anatomie, neurologie či psychiatrie. Nově byla kniha doplněna
o barevné ilustrace, což zvyšuje její názornost. Úspěch monografie potvrzuje, že publikování pouze
prověřených poznatků je správným způsobem, jak složitou problematiku zpřehlednit.