Farmakorezistentni epilepsie

Farmakorezistentni epilepsie
Autor: Marusič Petr , Hadač Jan
ISBN: 978-80-7387-495-7
EAN: 9788073874957
Počet stran:
Datum vydání: 4. 10. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
2. vydání
Běžná cena: 1 199 Kč Cena: 960 Kč

PopisMonografie je obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě přetrvávají záchvaty. Vlastní text je rozdělen do 16 instruktivních a prakticky zaměřených kapitol, které jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou. Hlavní pozornost je věnována specifickým oblastem péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií – mj. příčinám intraktability, interdisciplinárnímu předoperačnímu vyšetření včetně semiinvazivních a invazivních postupů, problematice pseudofarmakorezistence, indikaci operační léčby, vlastním epileptochirurgickým zákrokům, psychiatrickým a sociálně-právním aspektům farmakorezistentní epilepsie atd. Druhé vydání monografie je kromě doplnění původních kapitol o aktuální poznatky rozšířeno o kapitolu věnovanou epileptickému statu. Jednotlivé kapitoly nejenže odrážejí bohaté zkušenosti autorů, ale zároveň poskytují i přehled současných vědomostí na dané téma. Vzhledem k pečlivému kolektivnímu zpracování teto složité problematiky a vlastní struktuře jednotlivých kapitol lze předkládanou monografii současně využít jako přehledný edukační materiál pro specializované epileptologické vzdělávání.


Obsah
1. Definice farmakorezistentní epilepsie, příčiny intraktability (Brázdil, Hadač)


2. Farmakorezistentní epilepsie z pohledu experimentální epileptologie (Kubová, Mareš)


3. Klasifikace epilepsií a epileptických záchvatů (Kuba, Marusič, Tomášek)


4. Iktální semiologie


4.1 Epilepsie temporálního laloku (Marusič, Brázdil)


4.2 Epilepsie frontálního laloku (Rektor, Kuba, Tomášek)


4.3 Epilepsie parietálního laloku (Kalina, Kočvarová)


4.4 Epilepsie okcipitálního laloku (Vojtěch, Tomášek)


4.5 Inzulární epilepsie (Brázdil, Kalina)


4.6 Generalizované záchvaty u dětí s farmakorezistentní symptomatickou a kryptogenní epilepsií (Hadač, Ošlejšková)


5. Diagnostika


5.1 Anamnestická data a objektivní neurologické vyšetření (Nešpor, Zárubová, Brázdil)


5.2 Rutinní EEG a dlouhodobý video-EEG monitoring (Kuba, Hovorka)


5.3 Semiinvazivní a invazivní video-EEG (Brázdil, Vojtěch)


5.4 Peroperační elektrokortikografie a funkční mapování kortexu (Marusič, Brázdil, Vojtěch)


5.5 Neurozobrazovací vyšetření (Pažourková, Hadač, Brázdil)


5.6 Funkčně zobrazovací metody (SPECT, PET, MRS, fMRI) (Marusič, Vojtěch, Brázdil, Kršek)


5.7 Neuropsychologické vyšetření (Hummelová, Javůrková, Kotašková)


5.8 Wada test (Preiss, Kuba)


6. Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických záchvatů (Vojtěch, Hadač, Nešpor)


7. Pseudofarmakorezistence a zásady racionální farmakoterapie (Komárek, Hovorka)


8. Status epilepticus (Vojtěch, Brázdil, Marusič)


9. Indikace k epileptochirurgické léčbě (Hadač, Marusič, Kršek)


10. Epileptochirurgické zákroky


10.1 Resekční zákroky (Marusič, Brázdil) 10.2 Kalosotomie (Kuba, Hadač) 10.3 Hemisferektomie (Kršek, Hadač) 10.4 Stimulace nervus vagus (Brázdil, Kalina)


10.5 Jiné stimulační metody (Rektor, Kršek)


10.6 Alternativy resekčních epileptochirurgických výkonů (Vojtěch, Kalina, Marusič)


11. Neuropatologické nálezy u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (Zámečník, Hermanová)


12. Pooperační péče v rámci epileptochirurgického programu a reoperace (Kršek, Marusič)


13. Psychiatrické aspekty intraktabilní epilepsie (Hovorka, Herman, Kočvarová, Nežádal)


14. Specifika péče o farmakorezistentní epilepsie u dětí (Hadač, Komárek, Ošlejšková)


15. Specifika péče o farmakorezistentní epilepsie u žen a u mužů (Zárubová, Kuba)


16. Sociální a právní problematika farmakorezistentní epilepsie (Novotná, Zárubová, Teysslerová, Michnová)
Dodatek – Typické semiologické znaky epileptických záchvatů podle anatomického členění (Tomášek, Marusič)
Příloha – Nejčastěji používaná antiepileptika v klinické praxi (Brázdil, Marusič, Hadač)