Kontrastní echokardiografie

Kontrastní echokardiografie
Autor: Mandysová Eva
ISBN: 80-7254-306-7
EAN: 9788072543069
Počet stran: 104
Datum vydání: 1. 3. 2002
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 50 Kč Cena: 40 Kč

Popis

Kontrastní echokardiografie doznala v posledním desetiletí výrazného rozvoje. Mikrobubliny, které představují rozhraní tekutina - plyn, velmi dobře odrážejí ultrazvukový signál. Princip zvýraznění odrazivosti krve po intravenózním podání echokontrastní látky má v echokardiografii více než třicetiletou historii.Zpočátku echokontrastní látky obsahovaly málo stabilní a relativně velké mikrobubliny, které byly použitelné jen pro zvýraznění dutin pravého srdce a síňových zkratů. Rozvoj mikrobublin nové generace umožnil další využití echokontrastu. Bubliny díky svému malému průměru (> 7 µm) prostupují plicními kapilárami a jsou již dostatečně stabilní, aby odolaly nitrokomorovému tlaku v levé komoře. Lze je proto využít k zvýraznění levostranných srdečních dutin a myokardiálního průtoku.V praxi se echokontrastní látky v současné době podávají zejména s cílem zlepšit ohraničení dutiny levé komory v klidu i při zátěži a dále jsou vhodné k zvýraznění slabých a špatně zobrazitelných regurgitačních trysek.Kvantifikace myokardiálního průtoku s echokontrastními látkami zatím zůstává především v oblasti výzkumné.