Mongolové - pravnuci Čingischána

Mongolové - pravnuci Čingischána
Autor: Grollová Ivana
ISBN: 978-80-7254-079-3
EAN: 9788072540792
Počet stran: 312
Datum vydání: 13. 6. 2001
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 999 Kč Cena: 800 Kč

Popis

Původní česká práce o Mongolsku kombinuje odborný i populární přístup: fundovaný text o dějinách i současnosti stepního asijského národa narušuje vžité představy, provokuje a nezdráhá se kritiky. Autorky, absolventky mongolistiky na FF UK, při sestavování knihy spolupracovaly s dalšími českými i mongolskými odborníky. Kniha vyčerpávajícím způsobem odkrývá mnohé o této neprávem opomíjené zemi. Kniha je doplněna rozsáhlou fotografickou přílohou.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Jezdit na tygru

Autor: Evola Julius
Jezdit na tygru

319 Kč

Jitro Árijců

Autor: Budil Ivo T.
Jitro Árijců

399 Kč