Akutní stavy v kontextu

Akutní stavy v kontextu
Autor: Bydžovský Jan
ISBN: 978-80-7254-815-6
EAN: 9788072548156
Počet stran: 456
Datum vydání: 30. 9. 2008
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
kniha je rozebrána
Běžná cena: 649 Kč Cena: 520 Kč

Popis

Kniha představuje moderně pojatou učebnici oboru urgentní medicíny. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně řazeny a stručně jsou zde rozebrány téměř všechny stavy, se kterými se lékař či zdravotnický záchranář v přednemocniční

neodkladné péči může setkat. Je zde kladen důraz především na příznaky a projevy konkrétního onemocnění a diagnostiku a léčbu v podmínkách mimonemocničních, kdy jsou tyto možnosti specifi cky omezené. Kniha je z tohoto důvodu předkládána všem zdravotním složkám prvního styku jednak pro získání základního, ale komplexního přehledu o oboru urgentní medicíny, jednak pro doplnění či získání znalostí k řešení konkrétní naléhavé situace. Kniha by mohla najít své místo v knihovně každého lékaře a rovněž by se mohla stát důležitým

pomocníkem při studiu, zejména oborů diplomovaný zdravotnický záchranář nebo všeobecné lékařství, jelikož je na patřičných místech probrána také potřebná teorie klinické propedeutiky i praktické lékařské i ošetřovatelské postupy.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Farmakologie - lékařské repetitorium

Autor: Slíva Jiří
Farmakologie - lékařské repetitorium

262 Kč

Lékařská mikrobiologie

Autor: Bednář Marek
Lékařská mikrobiologie

640 Kč

Pediatrie - lékařské repetitorium

Autor: Bayer Milan
Pediatrie - lékařské repetitorium

320 Kč

Urologie - lékařské repetitorium

Autor: Hanuš Tomáš
Urologie - lékařské repetitorium

240 Kč

Šok a kardiopulmonální resuscitace

Autor: Janota Tomáš
Šok a kardiopulmonální resuscitace

57 Kč