Antropologie a etika

Antropologie a etika
Autor: Sokol Jan
ISBN: 80-7254-372-5
EAN: 9788072543724
Počet stran: 168
Datum vydání: 20. 1. 2004
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 200 Kč Cena: 160 Kč

Popis

Kniha Antropologie a etika je souborem osmnácti více či méně rozsáhlých příspěvků publikovaných či přednesených přibližně v posledních deseti letech. Proto také nejde o homogenní celek s jediným hlavním námětem, určité spojovací prvky jsou ale pro celou publikaci charakteristické: pokud jde o druhou část názvu, „etika“, je to hledání nejlepšího chování – na rozdíl od mravu, který zahrnuje chování v určité komunitě obvyklé, a morálky, která označuje chování dovolené, má etika pomoci nacházet chování nejlepší – a texty sledují právě pokusy v tomto směru. Zvláště k pojmu „mrav“ se pak vztahují další příspěvky orientované více k první části názvu, „antropologie“. Rozsah témat je zde však daleko širší – od problémů spojených s xenofobií ve vztahu různých společenství a stále přítomných antropologických konstant v těchto vztazích až po náměty spojené bezprostředněji s otázkami současnosti (euthanasie, „trvale udržitelný rozvoj“, pojetí svobody, etika trhu atd.). Není vcelku pochyb, že témata pojednávaná v jednotlivých statích a problémy, k nimž autoři vyjadřují svoje názory, může každý řešit odlišně, pokud se jimi bude zaobírat. Nicméně může při svém vlastním myšlení a konání vzít v úvahu i názory jiných.