Fenomenologie a kultura slepé skvrny

Fenomenologie a kultura slepé skvrny
Autor: Blecha Ivan
ISBN: 80-7254-264-8
EAN: 9788072542642
Počet stran: 128
Datum vydání: 28. 6. 2002
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 149 Kč Cena: 120 Kč

Popis

Fenomenologie a kultura slepé skvrny je soubor statí, které se z různých aspektů pokoušejí o kritický dialog s některými formami soudobého postmoderního myšlení. Analýzou přirozené, předjazykové zkušenosti světa se snaží nabídnout alternativu k postmoderním tezím o údajné nepřístupnosti tohoto světa a o relativní a plurální povaze našeho poznání. Kriticky je posuzovánDerridův poststrukturalismus, Rortyho neopragmatismus a Welschova koncepce „kultury slepé skvrny“.Doc. PhDr. Ivan Blecha, CSc. je docentem na Katedře filosofie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se fenomenologií v kontextu filosofie 20. století a filosofií Jana Patočky. Monografie: Fenomenologie a existencialismus (1994); Husserl (1996); Jan Patočka (1998); Filosofie (3. vyd. 1998); Filosofická čítanka (2000); spoluautor Filosofického slovníku (2. vyd. 1998).

Z naší nabídky vám doporučujeme

Proměny fenomenologie

Autor: Blecha Ivan
Proměny fenomenologie

320 Kč