Lék.mikrobiologie v klinických případech

Lék.mikrobiologie v klinických případech
Autor: Carey Roberta B.
ISBN: 978-80-7387-480-3
EAN: 9788073874803
Počet stran: 328
Datum vydání: 13. 10. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 400 Kč Cena: 320 Kč

Popis

Tato kniha, kterou pod názvem Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach vydalo nakladatelství John Wiley & Sons, Inc., je zajímavá a užitečná tím, že podává problematiku lékařské mikrobiologie, infekčních nemocí, patologie a částečně i epidemiologie na souboru typických případů (kazuistik). Na nich seznamuje studenty se základními medicínskými poznatky a současně je vede k praktickému stanovení požadavků na laboratorní vyšetření, stanovení diagnózy a příslušné terapie; učí je tak (jak praví název jedné z kapitol) „umění diferenciální diagnostiky“. Tento přístup vystihuje situace, které budou nastávající lékaři řešit ve své praxi, a představuje významný pokrok oproti dosud převládajícímu způsobu encyklopedického a často se dublujícího způsobu výuky základních medicínských poznatků a dovedností. Každý ze čtyřiadvaceti prezentovaných případů je uveden anamnézou pacienta, popisem jeho příznaků a potíží. Následuje diferenciální diagnostika možných onemocnění, požadavky a podmínky ověření daných možností laboratorním vyšetřením a jeho výsledky, patogeneze zjištěné nemoci a možnosti její terapie a prevence. Kniha je vybavena bohatým obrazovým materiálem, ilustrujícím příznaky onemocnění i metody laboratorních testů, a bude jistě zdrojem cenných informací nejen pro studenty, ale i pro praktické lékaře, patology a klinické mikrobiology.
OBSAHUmění diferenciální diagnostiky

První případ: Chlapec s akutní faryngitidou

Druhý případ: Studentka s dysurií

Třetí případ: Chlapec se zvracením a průjmem po školním pikniku

Čtvrtý případ: Cestovatel s chronickým průjmem

Pátý případ: Chlapec s kožními lézemi

Šestý případ: Studentka s kožní lézí po návštěvě Indie

Sedmý případ: Muž po implantaci kyčelní endoprotézy

Osmý případ: Chlapec s horečkou a bolestí pravé nohy po vodácké nehodě

Devátý případ: Žena s akutní bolestí břicha a vaginálním výtokem

Desátý případ: Žena s horečkou a produktivním kašlem

Jedenáctý případ: Seniorka s horečkou, kašlem a bolestmi svalů

Dvanáctý případ: Dítě s horečkou, rinitidou a bronchiolitidou

Třináctý případ: Žena s horečkou, kašlem a ztrátou váhy

Čtrnáctý případ: Student s chronickou horečkou, suchým kašlem a pneumonií

Patnáctý případ: Příjemkyně transplantátu kostní dřeně s nodulární pneumonií

Šestnáctý případ: Chlapec s akutní horečkou, bolestmi hlavy a zmateností

Sedmnáctý případ: Žena s lymfocytární meningitidou

Osmnáctý případ: Novorozenec s horečkou a puchýřkovitou vyrážkou

Devatenáctý případ: Příjemkyně transplantované ledviny

s chronickou meningitidou

Dvacátý případ: Muž s akutní horečkou a bolestmi kolem pupku

Dvacátý první případ: Muž s dlouhotrvající horečkou a systolickým šelestem

Dvacátý druhý případ: Mladý muž s únavou a abnormálními jaterními testy

Dvacátý třetí případ: Cestovatel s horečkou neznámého původu

Dvacátý čtvrtý případ: Student s horečkou, lymfadenopatiía hepatosplenomegalií

Z naší nabídky vám doporučujeme

Farmakologie - lékařské repetitorium

Autor: Slíva Jiří
Farmakologie - lékařské repetitorium

262 Kč

Lékařská mikrobiologie

Autor: Bednář Marek
Lékařská mikrobiologie

640 Kč

Návykové látky v těhotenství

Autor: Vavřinková Blanka
Návykové látky v těhotenství

176 Kč