Integrální antropologie

Integrální antropologie
Autor: Cichá Martina
ISBN: 978-80-7387-816-0
EAN: 9788073878160
Počet stran: 424
Datum vydání: 19. 12. 2014
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 600 Kč Cena: 480 Kč

Popis

Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických disciplín, které nejsou představeny „vedle sebe“, ale „spolu“, ve vzájemných souvislostech, je na člověka nahlíženo z nejrůznějších úhlů pohledu. Elementární biologický, psychologický, sociální, kulturní a spirituální rozměr lidské bytosti tak nabývá mnohem hlubšího významu, neboť místo partikulárního, úzce zaměřeného přístupu k jednotlivostem je prosazován analyticko-syntetický, komplexní přístup ke studiu člověka, s důrazem na jeho „dynamickou rovnováhu“. Předkládané poznatky vycházejí z výzkumných zjištění jak autorů samotných, tak jiných, tuzemských i zahraničních badatelů. Autoři se opírají o studie teoretické i empirické, výběrově s využitím komparačního přístupu. Kniha je určena v prvé řadě antropologům nejrůznějších profilací, ale jistě osloví i badatele z příbuzných oborů a vzbudí zájem i u širší čtenářské veřejnosti.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Vzpoura

Autor: Armstrong Sally
Vzpoura

240 Kč

Indián

Autor: la Šé´z Pjér
Indián

160 Kč