Cesty přesažení ega

Cesty přesažení ega
Autor: Walsh Roger
ISBN: 978-80-7387-408-7
EAN: 9788073874087
Počet stran: 456
Datum vydání: 28. 1. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 500 Kč Cena: 400 Kč

Popis

Klasický sborník, základní příručka transpersonální psychologie a transpersonalismu vůbec z pera jeho nejslavnějších představitelů. Transpersonalismus se zabývá syntézou a integrací nejrůznějších oborů lidského poznání, protože jako jediný je zasvěcený zkoumání, respektování a oceňování všech dimenzí lidské zkušenosti - smyslové, citové, duševní, společenské i duchovní. Kromě editorů významně přispěli do sborníku i Ken Wilber a Christina a Stanislav Grofovi (říká se, že Karel Čapek odkázal světu slovo „robot“, zatímco neméně slavný český rodák Stanislav Grof mu odkázal termín „transpersonální“), ale čtenáře nepochybně zaujmou i klasické práce Šrí Aurobinda, Williama Jamese, Aldouse Huxleyho, dalajlamy, Fritjofa Capry a celé řady dalších gigantů. „Cesty přesažení ega: transpersonální vize“ jsou nejen aktualizací sborníku „Přesažení ega: transpersonální dimenze v psychologii“ (Beyond Ego), který česky nikdy nevyšel, ale i výhledem pro 21. století a dokladem toho, že transpersonální výzkum značně přesáhl hranice mateřské psychologické disciplíny a zahrnul i obory, jakými jsou transpersonální filosofie, psychiatrie, antropologie, sociologie a ekologie.


Obsah
Část I


Rozmanitost transpersonálních zkušeností
Oddíl 1


Záhada vědomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


1 Psychologie, realita a vědomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


Daniel Goleman


2 Psychologia perennis: spektrum vědomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


Ken Wilber


3 Systémový přístup k vědomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


Charles Tart


4 Mapování a porovnávání jednotlivých stavů vědomí . . . . . . . . . 71


Roger Walsh
Oddíl 2


Meditace: královská cesta do transpersonální říše . . . . . . . . . . . . 83


5 Sedm faktorů osvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97


Jack Kornfi eld


cesty presazeni ega.indd 7 01/09/2010 11:22:09


6 Nejmodernější výzkum meditace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


Roger Walsh


7 I nejlepší z meditujících mají staré rány, jež je třeba léčit:


spojení meditace a psychoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113


Jack Kornfi eld
Oddíl 3


Lucidní snění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


8 Užitečnost lucidního snění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124


Judith Malamudová


9 Jak se naučit lucidnímu snění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126


Stephen LaBerge


10 Přesažení lucidního stavu: na prahu ryzího vědomí . . . . . . . . . 129


Jayne Gackenbachová a Jane Bosveldová


11 Nepřetržité vědomé vnímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132


Šrí Aurobindo


12 Od lucidního stavu vědomí k osvícení: tibetská snová jóga . . . 134


Stephen LaBerge
Oddíl 4


Projevy mysli: důsledky užívání psychedelických látek . . . . . . . . . 137


13 Mají drogy náboženský dosah? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


Huston Smith


14 Formy vědomí: pozorování založená na účinku


rajského plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148


William James


15 Sféry lidského nevědomí: pozorování na základě výzkumu


s využitím LSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


Stanislav Grof


cesty presazeni ega.indd 8 01/09/2010 11:22:10
Část II


Nové obzory individuálního vývoje
Oddíl 5


Transpersonální dimenze individuálního vývoje . . . . . . . . . . . . . 169


16 Spektrum transpersonálního vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178


Ken Wilber


17 Stát se Někým a Nikým: psychoanalýza a buddhismus . . . . . . 181


John H. Engler


18 Různé formy „ne-ega“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186


Mark Epstein


19 Jak lze zaměnit sféru transpersonální za sféru


prepersonální a naopak (Pre/Trans Fallacy) . . . . . . . . . . . . . . 190


Ken Wilber
Oddíl 6


Potíže na cestě: otázky klinické praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199


20 Spirituální pohotovost: jak pochopit a léčit


transpersonální krize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209


Christina Grofová a Stanislav Grof


21 Závislost jako spirituální pohotovost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219


Christina Grofová a Stanislav Grof


22 Stín osvíceného gurua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222


Georg Feuerstein


23 Spektrum patologických stavů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224


Ken Wilber
Oddíl 7


Hledání celosti: transpersonální terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231


24 Spektrum terapií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234


Ken Wilber


cesty presazeni ega.indd 9 01/09/2010 11:22:10


25 Léčení a celost: transpersonální psychoterapie . . . . . . . . . . . . 240


Frances Vaughanová


26 Základní premisy transpersonální psychoterapie . . . . . . . . . . 247


Bryan Wittine


27 Integrální praktické metody: tělo, srdce a mysl . . . . . . . . . . . 256


Michael Murphy
Část III


Základy a aplikace
Oddíl 8


Věda, technika a transcendence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261


28 Odlišné výhledy z odlišných stavů vědomí . . . . . . . . . . . . . . . 267


Gordon Globus


29 Z očí do očí: zrak tělesný a zrak mysli:


věda a transpersonální psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270


Ken Wilber


30 Věda a mystika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278


Fritjof Capra


31 Transpersonální antropologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279


Charles D. Laughlin, Jr. – John McManus – Jon Shearer


32 Zážitky blízkosti smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287


Kenneth Ring
Oddíl 9


Filosofi e transcendence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297


33 Transpersonální světonázory: historické a fi losofi cké refl exe . . . 301


Robert A. McDermott


34 Věčná fi losofi e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


Aldous Huxley


35 Velký řetězec bytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312


Ken Wilber


36 Skrytá moudrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325


Roger Walsh
Oddíl 10


Jak pečovat o svět: jak mu sloužit, jak ho udržovat . . . . . . . . . . 329


37 Přednáška u příležitosti převzetí Nobelovy ceny míru:


výzva ke všeobecné zodpovědnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336


Dalajlama


38 Soucit: choulostivá rovnováha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339


Ram Dass


39 Vědomá láska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342


John Welwood


40 Transpersonální ekologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347


Warwick Fox


41 Hlubinná ekologie: žít, jako by na přírodě záleželo . . . . . . . . . 350


Bill Devall a George Sessions


42 Tao osobní a společenské transformace . . . . . . . . . . . . . . . . . 355


Duane Elgin


43 Transpersonální zkušenosti a globální krize . . . . . . . . . . . . . . 362


Stanislav Grof a Christina Grofová


44 Projekt Vnitřní Manhattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364


Peter Russell


Oddíl 11


Vize budoucnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367


45 Cesty přesažení ega v nadcházejících desetiletích . . . . . . . . . . 368


Ken Wilber


46 Dobrodružství vědomí . . . . . . . . . . . . .


Z naší nabídky vám doporučujeme

Šance je, že ......

Autor: Kaplan Michael
Šance je, že ......

280 Kč

Každý okamžik je vesmír

Autor: Katagiri Dainin
Každý okamžik je vesmír

239 Kč

Umění nekonečna

Autor: Kaplan Robert , Kaplan Ellen
Umění nekonečna

295 Kč

Od mysli k hmotě

Autor: Wolf Fred Alan
Od mysli k hmotě

200 Kč