Dětská neurologie

Dětská neurologie
Autor: Menkes John H., Sarnat Harvey B. , Maria Bernard
ISBN: 978-80-7387-341-7
EAN: 9788073873417
Počet stran: 2024
Datum vydání: 28. 6. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 4 500 Kč Cena: 3 600 Kč

Popis

Českým čtenářům se dostává do rukou překlad 7. vydání známé Menkesovy knihy Child Neurology. Ačkoliv u nás v minulosti vyšlo několik monografií věnovaných dětské neurologii, tento text je z nich nepochybně nejobsáhlejší a nejucelenější. Přináší nejnovější poznatky z neurověd a aktuální informace o jejich využití v klinické praxi dětského neurologa. Do knihy jsou zahrnuty i základy neurologie, z nichž dětská neurologie vychází. Od roku 2000, kdy vyšlo šesté vydání monografie, molekulární genetika zásadním způsobem ovlivnila všechny neurovědy. Přinesla řadu poznatků pro neurofarmakologii, objasnila


mnohé otázky týkající se neurodegenerativních chorob, výrazně rozšířila vědomosti týkající se ontogeneze nervového systému, takže embryologie mohla přejít od staršího popisného pohledu na vývoj CNS k modernímu konceptu genetického programování. Objasnila se i patogeneze řady vývojových defektů a malformací.


Diagnostické a léčebné postupy v současnosti užívané dětskými neurology jsou po celém světě vcelku jednotné a jejich dostupnost či míra využití podmiňuje spíše ekonomický status dané oblasti než radikálně odlišný pohled odborníků na danou problematiku. Drobné rozdíly samozřejmě lze nalézt – je jistě zajímavé porovnat např. evropský propracovaný systém neurologického vyšetření nejmenších dětí s poněkud zjednodušeným přístupem amerických autorů. Určité (spíše tradicí a historicky podmíněné) odlišnosti naleznete třeba i v místech věnovaných dětské mozkové obrně.


Medicína se stále vyvíjí – vždyť i tato kniha prošla během třiceti let již sedmi reedicemi – a psané slovo není třeba považovat za neměnnou pravdu. Odborná literatura pouze čtenáři nabízí množství informací, na jejichž základě si sám musí vytvořit vlastní názor. Názor či postoj, který poslouží jeho pacientům.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Deutsch für mediziner

Autor: Bagossy Betty und Renate
Deutsch für mediziner

479 Kč

English for Doctors CD

Autor: Györffy Mária
English for Doctors CD

479 Kč

Klinická neurologie speciální část

Autor: Bednařík Josef
Klinická neurologie speciální část

1 998 Kč

Mozková mrtvice

Autor: Spence J. David
Mozková mrtvice

239 Kč

Řezy mozkem

Autor: Petrovický Pavel
Řezy mozkem

149 Kč

Onemocnění dětského neurokrania

Autor: Brichtová Eva
Onemocnění dětského neurokrania

279 Kč

Dětství pod palbou

Autor: Bakan Joel
Dětství pod palbou

239 Kč