Krize svědomí

Krize svědomí
Autor: Šulista Petr Mgr.
ISBN: 978-80-7387-433-9
EAN: 9788073874339
Počet stran:
Datum vydání: 28. 11. 2011
Odkazy ke knize:
Vazba: brožovaná
Běžná cena: 180 Kč Cena: 144 Kč

Popis

Autoři se pozastavují nad neutěšeným stavem společnosti a zamýšlejí se nad jeho příčinami. Rozebírají jednotlivé negativní jevy a lidské vlastnosti, jako je krutost, bezohlednost, zášť, chamtivost, závist, šikana a další, a tyto fenomény stavějí do protikladu s pokorou, skromností, slušností a soucítěním. Upozorňují na narůstající absenci svědomí a na výrazný odklon od duchovních hodnot.

Na konkrétních výpovědích ukazují, čeho všeho je člověk schopen a jak zlo kvůli nebývalému rozvoji společnosti začíná vážně ohrožovat samou podstatu života na této zemi.

Řešení současného neutěšeného stavu autoři vidí ve vzájemné komunikaci, v kladení otázek a hledání odpovědí, ale především ve schopnosti si naslouchat a respektovat se. Právě těchto schopností se dnes mnohým bohužel nedostává.

Cílem této knihy je přispět k zamyšlení se nad smyslem a významem našeho života a k uvědomění si jeho ceny a výjimečnosti. Život není bezcennou devizou, ale nejcennějším darem, jaký nám kdy byl dán, a tak je ho také třeba chápat.


OBSAH1 Úvod (Mgr. Petr Šulista)


2 Pieta (Mgr. Petr Šulista)

21 Blondýnka

22 Nestála za nic

23 Vypečená sestra


3 Příčiny a následky proměny člověka (Mgr. Petr Šulista)

31 Inteligence – původce a programátor svědomí

32 Práce a strach

33 Šikana

34 Lhostejnost a nevšímavost

35 Čím větší hazard, tím větší prožitek

36 Strach se dobře prodává

37 Závist

38 Nedůvěra a nezájem versus nezištná pomoc

39 Soucítění

310 Marnotratnost neboli mrhání jako protiklad strádání

311 Síla a moc slova

312 Pokorou a skromností proti závisti a zášti


4 Sociální fobie (Doc. PhDr. Václav Prokopius, CS.c)


5 Práce – povinnost, odměna nebo trest?

(Doc. PhDr. Václav Prokopius, CSc., Mgr. Petr Šulista)

51 Práce a její společenské ocenění

52 I vražda je v jistém smyslu práce

53 Nenahraditelný význam víry

54 Bohatství a moc

55 Svoboda jako podíl na moci

56 Meze růstu

57 Pár slov na závěr

Z naší nabídky vám doporučujeme

Tvořivá síla strachu

Autor: Šulista Petr, Prokopius Václav
Tvořivá síla strachu

160 Kč