Vznik Evropy

Vznik Evropy
Autor: Bouzek Jan
ISBN: 978-80-7387-670-8
EAN: 9788073876708
Počet stran: 424
Datum vydání: 11. 6. 2013
Odkazy ke knize:
Vazba: vázaná
Běžná cena: 400 Kč Cena: 320 Kč

Popis

Soužití v Evropské unii i její současná krize jsou podněty k zamyšlení nad tím, co Evropa znamená a jak vznikla. Úkolem této knížky je pokusit se zodpovědět, jak vznikala Evropa v dějinném procesu, jak se rozvíjelo povědomí o ní a jak se vytvářela její kulturně-politická entita od pravěku do počátku středověku. Mnozí zasazují její dějiny až do počátku středověku, jiní do starověkého Řecka, kdy již byla Evropa chápána jako světadíl, který se svými specifickými rysy lišil od Asie i Afriky. Ale již od pravěku se Evropa utvářela odlišně od obou sousedních kontinentů, se kterými soutěžila, a na její podobě se podílela – vedle Řeků a Římanů – i řada dalších „národů ve stínu“.


Moderní svět vyrostl především z evropských idejí, moderní Evropa z víry ve svou vedoucí úlohu v šíření civilizace. Jejím postavením otřásly obě světové války, z nichž druhá znamenala konec evropské světovlády. Do popředí vstupují dnes po Spojených státech amerických také asijské mocnosti, zejména Čína, Indie a Japonsko, a rovněž už pomalu se emancipující země Latinské Ameriky. Evropané dnes ztratili moc a pýchu, ale nikoli spoluodpovědnost za celý svět okolo nás.


Mnozí dnes hovoří o krizi Evropy, někteří o jejím kolapsu. Berme to raději jako výzvu. Jsme Evropané a neseme za osud svého kontinentu odpovědnost. Buďme důstojnou a prospěšnou součástí nového globalizovaného světa.

Z naší nabídky vám doporučujeme

Dějiny Skandinávie

Autor: Budil Ivo T.
Dějiny Skandinávie

480 Kč

Umění a myšlení

Autor: Bouzek Jan
Umění a myšlení

399 Kč

Jak se domluvit s jinými?

Autor: Bouzek Jan
Jak se domluvit s jinými?

160 Kč

Keltové

Autor: Bouzek Jan
Keltové

263 Kč